Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Svenska tjänstegruppen AB

För Svenska tjänstegruppen Aktiebolag är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom verksamhet är Svenska Tjänstegruppen Aktiebolag, 556841-9005, Dagagatan 32, 646 32 Gnesta, personuppgiftsansvarig.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Uppgifter om våra anställda

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Utöver detta har vi porträttfotografier av våra anställda som används till passerkort och annan form av legitimering eller validering.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Arbetssökande

När du kontaktar oss i syfte att söka anställning sparar vi dina kontaktuppgifter och relevant information som du bifogar (exempelvis CV och personligt meddelande). Informationen sparas endast under den tid som vi behandlar din ansökan.

Kundkontakter

I huvudsak behandlar Svenska Tjänstegruppen Aktiebolag endast uppgifter avseende juridiska personer i faktureringssyfte. I de fall kunden begär att en personreferens anges i samband med fakturering sparas även dennes namn tillsammans med övriga faktureringsuppgifter.

I vissa fall sparas även namn, befattning och kontaktuppgifter till personer hos våra kunder som är av särskild betydelse i vårt arbete. Det kan handla om kontaktpersoner hos våra kunder eller annan referensperson.

Digitala original

I de fall vi skapat digitala original för trycksaker eller digital publicering där kundens personuppgifter hanteras sparar vi uppgifterna i originalen såvida inte kunden önskar ett annat förfarande, till exempel att vi raderar uppgifterna efter genomförd leverans och att uppdraget är slutfört.

Personuppgiftsbiträden

I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita underleverantörer eller partners. Till exempel olika IT-leverantörer för verksamhetssystem och underleverantörer för tjänster så som exempelvis bemanning. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Om inget annat avtalas sparas dina personuppgifter från trycksak- och digitala original.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Carl Johan Ekström som är ansvarig för personuppgiftsfrågor, info@svenskatjanstegruppen.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.