Regler och villkor

När du skickar ett meddelande till oss så sparas de uppgifter du lämnar i syfte att vi ska kunna besvara in förfrågan. Uppgifterna sparas bara så länge vi behöver dem för att hantera ditt ärende. När ärendet är avslutat tar vi bort dina uppgifter.